v
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
Sira No 
Aciklama 
1Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olur; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi edinir.
2Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptar, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
3Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi kazanır; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisine hakim olur.
4Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi edinir.
5Bilgiye erişebilmeyi ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilmeyi öğrenir, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisini edinir.
6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi edinir; İngilizce’de akıcılık kazanır, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisine hakim olur.
7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi edinir, sorumluluk alma özgüvenine hakim olur.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık kazanır.
11Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincini kazanır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.