v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Sira No 
Aciklama 
1Hava aracı bakımı için Matematik, fen bilimleri alanlarında gerekli olan bilgiye sahiptir.
2Hava aracındaki mekanik ve yapısal problemlerini saptar, tanımlar ve çözer, bu amaçla uygun yöntemleri seçer ve uygular.
3Bakım onarım uygulamaları için gerekli olan modern araçları seçer ve kullanır.
4Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
5Gövde ve motor alanındaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve gerekli eğitimleri alarak kendini sürekli yeniler.
6Hava aracının yapısal bileşenini ya da süreci analiz eder çalışma prensiplerini kavrar.
7Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanır.
8Hava aracı bakım faaliyetleri için uluslararası mevzuat gerekliliklerine yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanır.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10Sağlık çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
11Bakım onarım ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kulllanır.
12Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve üretici talimatları doğrultusunda uygular.
13Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanları arşivler ve güncel olarak takip eder.
14Hava aracının bakım onarım gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında süreçleri tasarlar.
15Teknik resim kullanarak iletişim kurar.