v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
Sira No 
Aciklama 
1Radyoterapide kullanılan radyasyon türlerini ve radyasyon ile çalışırken radyasyondan korunma yöntemlerini bilir.
2Radyasyona bağlı oluşabilecek hasarları ve bu hasarların oluşmaması için alınacak önlemleri bilir.
3Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli radyolojik anatomiyi bilir.
4Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli tıbbi ve teknik terminolojiyi bilir.
5Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazlara bağlı riskleri bilir ve gerekli önlemleri alır.
6Radyasyon onkolojisinde kullanılan tedavi yöntemlerini öğrenerek tedavi planlamasını uygulayabilir.
7Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazlarda hastaya uygun parametreleri sağlık fizikçisi gözetiminde ayarlayabilir.
8Tedavi hizmeti alan bireylerin kişisel haklarına saygılı olacak şekilde hizmet almasını sağlayacak ortamı hazırlar.
9Radyasyon onkolojisinde kullanılan cihazları sağlık fizikçisi kontrolü altında tedavi amacıyla etkin şekilde kullanır.
10Radyoterapide immobilizasyon yapabilir.
11Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
12Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
13Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
14Alanı ile ilgili bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.