v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ
Sira No 
Aciklama 
1Anestezi uygulaması öncesinde hastayı değerlendirebilir, preoperatif hazırlığı ve anestezi planlamasını yapabilir, gerekli kayıtları tutabilir.
2Anestezi cihazı ve ekipmanlarını kullanır, kontrolünü ve bakımını yapabilir.
3Sistem hastalıkları ve bu hastalıkların anestezi uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
4Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilir.
5İnsan vücudunun temel yapı ve işlevlerini bilir. Bu bilgileri mesleki çalışmalarında kullanır.
6Anestezi uygulaması sırasında, hastanın yaşamsal verilerini yorumlayıp değerlendirebilir, sorunları tanımlayıp çözümleyebilir, uygun müdahaleleri yapabilir.
7Resüstasyon, reanimasyon, yoğun bakım uygulamalarını bilir, postoperatif takibi yapabilir
8Genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçları ve güvenli uygulamalarını bilir. Hastaya ilaç, sıvı , kan ve kan ürünlerini uygulayabilir, verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.
9Alanıyla ilgili temel bilgi ve becerilerini kullanabilir; verileri yorumlayıp değerlendirebilir ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilir.
10Mesleki bilgi ve becerisini arttırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılabilir. Alanı ile ilgili bilgi ve becerini yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilir.
11Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
12Sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahiptir.
13Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
14Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
15Alanı ile ilgili bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir