v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Sira No 
Aciklama 
1Ameliyathane hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye, mesleki mevzuata ve tıbbi terminolojiye hakimdir.
2Çalışan ve hasta güvenliğinin sağlanması hakkında gerekli bilgiye sahiptir.
3Ameliyathane hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini kavrayabilir.
4Ameliyathane hizmetleriyle ilgili bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilir.
5Ameliyathane hizmetleri alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri takip edebilir.
6Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranarak bu süreçlere katılabilir.
7Diğer sağlık disiplinleriyle iletişim kurabilir ve çalışabilir.
8Ekip çalışmasına uyum sağlayarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilir.
9Perioperatif sürecin yürütülmesinde uygulamaları yapabilir.
10Ameliyat sürecinde ameliyat ekibine yardımcı olabilir.
11Cerrahi girişimde kullanılan tüm cihaz ve ekipmanı hazırlayabilir ve kullanabilir.
12Perioperatif süreç boyunca sterilitenin korunmasını takip edebilir.
13Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması,uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek.
14Birey, halk sağlığı ve çevre güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
16Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve buna uygun davranabilir.
17Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.