v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Sira No 
Aciklama 
1Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir.
2Görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3Diş hekimi ile beraber ekip oluşturur ve ekip çalışmasını yürütür.
4Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında ilgili alet ve ekipmanı tanır ve kullanır.
5Alanıyla ilgili bilgiler doğrultusunda cihaz arızasıyla ilgili sorunları tanımlayabilir,sorunların giderilmesi için gerekli bilgiye sahiptir.
6Alanıyla ilgili anamnez alabilir, hasta dosyası hazırlar ve bu konularda yeterli bilgiye sahiptir.
7Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
8Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
9Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygular.
10Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.
11Mesleki bilgisini devamlı araştırma, geliştirme ve eleştirel yaklaşımı kullanarak yaşam boyu öğrenme ilkesini hedefler.
12Ağız ve Diş Sağlığı Programı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip eder.
13Aldığı temel düzeyde kuramsal bilgiyi çevre ve halk sağlığını koruma konusunda uygular.
14Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
15Multidisipliner yaklaşımla hareket edebilme gerekliliğini benimser.