v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Sira No 
Aciklama 
1Alanında temel düzeyde teorik bilgiye sahip olabilir, bu alandaki temel bilimsel bilgiye ulaşabilir, değerlendirme ve uygulama yapabilir.
2Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
3Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.
4Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
5Tarihi ,sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir, etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyerek uygulayabilir.
6Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve laboratuvar güvenliği konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
7Diğer sağlık disiplinleriyle çalışabilir.
8Tıbbi laboratuvar araç-gereçlerini tanıyabilir, kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanabilir, kontrol ve bakımlarını yapabilir.
9Analiz öncesinde numune hazırlık işlemlerini yapabilir,inceleme preparatlarını hazırlayabilir.
10Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alabilir, bunları saklama ve transfer konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
11Tıbbi laboratuvarın farklı alanlardaki (mikrobiyolojik,biyokimyasal, hematolojik, genetik gibi) testlerini yapabilir.
12Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir.
13Kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilir ve kalite kontrol süreçlerini yürütebilir.
14Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip çalışması yapabilir.
15Yaşam boyu öğrenme ilkesinden yola çıkarak kendini kişisel ve mesleki yönden geliştirici program, faaliyet ve çalışmalara katılabilir.