v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Sira No 
Aciklama 
1Alanında temel düzeyde bilimsel bilgiye ulaşabilir, bu bilgiyi değerlendirebilir ve uygulayabilir.
2Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
3Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.
4Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
5Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir, etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyerek uygulayabilir.
6Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve laboratuvar güvenliği konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir; tıbbi atık yönetimi tedbirlerini uygulayabilir.
7Diğer sağlık disiplinleriyle çalışabilir.
8Patoloji laboratuvarlarında kullanılan ilgili araç, gereç ve cihazları tanıyabilir.
9Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesinde kullanılacak teknikleri uygulayabilir.
10Arşivleme, depolama ve laboratuvar sarf malzemelerinin takibini yapabilir.
11İmmünohistokimya ve İleri moleküler patoloji teknikleri boyama yöntemlerini uygulayabilir.
12Patoloji teknikerliği alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat bilgisine sahiptir.
13Kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilir ve kalite kontrol süreçlerini yürütebilir.
14Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip çalışması yapabilir.
15Yaşam boyu öğrenme ilkesinden yola çıkarak kendini kişisel ve mesleki yönden geliştirici program, faaliyet ve çalışmalara katılabilir.