v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK
Sira No 
Aciklama 
1Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşabilir ve anlayabilir.
2Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygulayabilir.
3Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.
4Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.
5Aşçılık ve mutfak alanındaki kavram, ilke ve teorileri bilir ve uygular.
6Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur.
7Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartları, hukuki düzenlemeler ve mutfak yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
8Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9Çeşitli pişirme yöntemlerini tanır ve uygular.
10Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
11Mönü planlama ilkeleri doğrultusunda çeşitli mönüler geliştirebilir.
12Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapabilir.
13Alkollü ve alkolsüz içecekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur; yiyecek üretiminde çeşitli alkollü ve alkolsüz içecekleri kullanabilir.