v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - UÇAK TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE) (İST)
Sira No 
Aciklama 
1Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahiptir.
2Hava aracı bakımına ilişkin edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini kullanır.
3Tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplar ve kullanır.
4Uçak Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanır.
5Uçak Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanır.
6Hava aracı bakım faaliyetleri için yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanır.
7Yaşam boyu bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini uygular.
8Hava aracı bakım faaliyetleri sırasında öngörülemeyen problemleri belirler ve çözüm arar.
9Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
10Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
11Hava aracı bakım faaliyetleri kapsamında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini etkin şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarır.
12Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13Hava aracı bakım faaliyetleri ile ilgili verileri toplar ve yorumlar.
14Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
15Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumluluklarını kavrar; etik, çevresel ve eşitliğe dair değerleri benimser ve uygulama becerisi kazanır.