v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Sira No 
Aciklama 
Yeterlilik Tipi 
Yeterlilik Alani 
1Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında temel düzeyde kuramsal bilgiye sahip olur.   
2Görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir,hakim olur ve etkin bir şekilde kullanır.  
3Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda hasta hakları, sosyal sorumluluk,evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilgi ve bilincine sahip olur.   
4Sağlık hukuku ve mevzuatı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.  
5Yazışma ve dosyalama tekniklerine hakim olur ve etkin bir şekilde kullanır.   
6Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda ilk yardım konusunda yetkinlik kazanır.   
7Hastaneyle ilgili kavramları öğrenir, iç ve dış çevre ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur ve hastanenin fonksiyonları ile özelliklerini bilir.  
8Temel istatistik sorunlarını kendi başına çözebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olur.   
9Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.   
10Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin kullanır.   
11On parmak metotlu yazma tekniklerini öğrenir ve rakam, işaret ile sembolleri kuralına uygun vuruş yaparak yazabilme becerisi kazanır.  
12Personel, bütçe, döner sermaye, yazı işleri, sekreterlikler ve laboratuarlar hakkında bilgi sahibi olur ve hastane işleyişini genel hatları ile öğrenir.   
13Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.   
14Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.   
15Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.