v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - TURİST REHBERLİĞİ
Sira No 
Aciklama 
1Turizm ve turist rehberliği ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2Profesyonel turist rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeleri, mesleki standartları ve uygulamaları bilir, gelişmeleri takip eder, sorunları tespit eder ve çözümler üretir.
3Turizm sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevreleri hakkında bilgi sahibidir, koşullardaki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar ve değişimlere uyum sağlar.
4Turizm ve turist rehberliğinde faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
5Profesyonel turist rehberlik mesleği hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
6Turizm ve turist rehberliği ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
7Profesyonel turist rehberlik hizmeti verirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır ve yasalar ve meslek standartları çerçevesinde etik değerlere bağlı ve mahremiyet ve gizliliğe önem vererek yerine getirir.
8Kendi dilinde ve yabancı dillerde konuşma, yorum yapabilme, anlama ve uygulama becerisine sahip olur; bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
9Takım ruhuna ve sorumluluk duygusuna sahiptir, turizm ve turist rehbeliği ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
10Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
11Turizm ve profesyonel turist rehberliği mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
12Turizm ve profesyonel turist rehberliğinde kullanılan bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.