v
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE107Edebiyat Teorileri (Tür Kuramı)Zorunlu3003,04,0
ING103İngilizce - IZorunlu4205,07,0
TDE101Osmanlı Türkçesi - IZorunlu3003,06,0
TBS101Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3003,04,0
TDE103Türkiye Türkçesi Grameri - IZorunlu3003,05,0
TDE105Türkolojiye GirişZorunlu3003,04,0
      20,030,0
1. Dönem - Toplam AKTS : 30
2. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
ARS101Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3003,04,0
SBU106Beşeri CoğrafyaZorunlu3003,04,0
ING104İngilizce - IIZorunlu4205,07,0
TDE102Osmanlı Türkçesi - IIZorunlu3003,06,0
TDE106Sözlü ve Yazılı AnlatımZorunlu3003,04,0
TDE104Türkiye Türkçesi Grameri - IIZorunlu3003,05,0
      20,030,0
2. Dönem - Toplam AKTS : 30
3. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DNS101Danışmanlık ve Kariyer PlanlamaZorunlu1001,01,0
TDE261Dijital İletişim ve Yeni MedyaZorunlu4004,04,0
TDE203Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma (1980 ve sonrası)Zorunlu3003,06,0
TDE201Klasik Türk Edebiyatında Edebi SanatlarZorunlu3003,04,0
TDE263Temel Mantık BilgisiZorunlu3003,05,0
TDE205Türkiye Türkçesi Grameri - IIIZorunlu3003,06,0
      17,026,0
3. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE271Arapça - ISeçmeli3003,05,0
EOS171Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürebilirlik Seçmeli2002,04,0
TDE221Eski Türkçe (Göktürkçe-Uygurca)Seçmeli3003,05,0
TDE273Farsça - ISeçmeli3003,05,0
TDE223İngilizce - IIISeçmeli6006,07,0
      17,04,0
3. Dönem - Toplam AKTS : 30
4. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DNS102Danışmanlık ve Kariyer PlanlamaZorunlu1001,01,0
TDE262Dijital Dil ve EdebiyatZorunlu3003,04,0
TDE204Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma (1950 - 1980)Zorunlu3003,06,0
TDE202Klasik Türk Edebiyatında TürlerZorunlu3003,05,0
TDE206Türkiye Türkçesi Grameri - IVZorunlu3003,06,0
ZPS161Zaman ve Proje YönetimiZorunlu3003,04,0
      16,026,0
4. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE272Arapça - IISeçmeli3003,05,0
TDE274Farsça - IISeçmeli3003,05,0
TDE224İngilizce - IVSeçmeli6006,07,0
TDE222Mitoloji ve EfsaneSeçmeli3003,05,0
      15,04,0
4. Dönem - Toplam AKTS : 30
5. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DNS103DanışmanlıkZorunlu1001,01,0
TDE303Edebiyat Eleştirisi UygulamalarıZorunlu2103,05,0
TDE305Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma (1923 - 1950)Zorunlu3003,06,0
TDE301Klasik Türk Edebiyatı Tarihi (16. yy'a kadar)Zorunlu3003,05,0
TDE361Toplumsal Cinsiyet ve EdebiyatZorunlu3003,04,0
TDE307Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - IZorunlu3003,05,0
      16,026,0
5. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE325 İngilizce - VSeçmeli6006,07,0
TDE371Arapça - IIISeçmeli3003,05,0
TDE375Çağdaş Azeri TürkçesiSeçmeli3003,05,0
TDE321Eko EleştiriSeçmeli3003,05,0
TDE373Farsça - IIISeçmeli3003,05,0
TDE323Türk Nesir DiliSeçmeli3003,05,0
      21,04,0
5. Dönem - Toplam AKTS : 30
6. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE310Batı Edebiyatı (Dönemler ve Metinler)Zorunlu3003,05,0
DNS104DanışmanlıkZorunlu1001,01,0
TDE306Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma (1911 - 1922)Zorunlu3003,06,0
TDE302Klasik Türk Edebiyatı Tarihi / 17-19. YüzyılZorunlu3003,05,0
TDE364Şiir TahlilleriZorunlu3003,04,0
TDE308Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - IIZorunlu3003,05,0
      16,026,0
6. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE372Arapça - IVSeçmeli3003,05,0
TDE322Edebiyat ve İdeolojiSeçmeli3003,05,0
TDE374Farsça - IVSeçmeli3003,05,0
TDE324İngilizce - VISeçmeli6006,07,0
TDE326Türkmen TürkçesiSeçmeli3003,05,0
      18,04,0
6. Dönem - Toplam AKTS : 30
7. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE403Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma (1880 - 1910)Zorunlu3003,06,0
TDE461HalkbilimiZorunlu3003,05,0
TDE401Klasik Türk Edebiyatında Aşk MesnevileriZorunlu3003,06,0
TAS161Türk Demokrasi Tarihi - IZorunlu2002,03,0
      11,020,0
7. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE471Arapça - VSeçmeli3003,05,0
TDE423Editörlük ve YazarlıkSeçmeli3003,05,0
TDE473Farsça - VSeçmeli3003,05,0
TDE427İngilizce - VIISeçmeli6006,07,0
TDE425Modern DilbilimSeçmeli3003,05,0
TDE421Şiir EstetiğiSeçmeli3003,05,0
      21,010,0
7. Dönem - Toplam AKTS : 30
8. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE404Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma (1800 - 1880)Zorunlu3003,06,0
TDE462Halk EdebiyatıZorunlu3003,05,0
TDE402Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metinler ve Toplumsal İlişkilerZorunlu3003,06,0
TAS162Türk Demokrasi Tarihi - IIZorunlu2002,03,0
      11,020,0
8. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
TDE472Arapça - VISeçmeli3003,05,0
PSI430Başarısızlık ve PsikolojiSeçmeli3003,04,0
PSI426Çatışma ve Stres YönetimiSeçmeli3003,04,0
PSI438Eğitim PsikolojisiSeçmeli3003,05,0
TDE474Farsça - VISeçmeli3003,05,0
TDE422İkinci Yeni ŞiiriSeçmeli3003,05,0
TDE424İngilizce - VIIISeçmeli6006,07,0
TDE476Senaryo Yazma TeknikleriSeçmeli3003,05,0
CGL434Sınıf YönetimiSeçmeli3003,05,0
TDE478Türkçenin Güncel SorunlarıSeçmeli3003,05,0
      33,010,0
8. Dönem - Toplam AKTS : 30
Genel Toplam AKTS : 240