v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
1. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
ANA101Anatomi - IZorunlu2002,02,0
FIZ101Fizyoloji - IZorunlu2002,02,0
DKT101İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına GirişZorunlu3003,04,0
TIN101İngilizce - IZorunlu5005,07,0
DKT103OdyolojiZorunlu3003,04,0
TBS101Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3003,04,0
TAS101Türk Demokrasi Tarihi - IZorunlu2002,03,0
TDS101Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - IZorunlu3003,04,0
      23,030,0
1. Dönem - Toplam AKTS : 30
2. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
ANA102Anatomi - IIZorunlu2002,02,0
DKT102Dil ve Konuşmanın Nörolojik, Fizyolojik TemelleriZorunlu3003,04,0
FIZ102Fizyoloji - IIZorunlu2002,02,0
TIN102İngilizce - IIZorunlu5005,07,0
MIS101Matematik ve İstatistikZorunlu3003,04,0
TAS102Türk Demokrasi Tarihi - IIZorunlu2002,03,0
TDS102Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - IIZorunlu3003,04,0
ZPS101Zaman ve Proje YönetimiZorunlu3003,04,0
      23,030,0
2. Dönem - Toplam AKTS : 30
3. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT203Fonetik ve Fonetik LaboratuvarıZorunlu1202,03,0
TIN201İngilizce - IIIZorunlu5005,07,0
DKT207Konuşma BilimiZorunlu2203,05,0
DKT263Kulak Burun Boğaz HastalıklarıZorunlu3003,05,0
DKT261PsikodilbilimZorunlu2002,04,0
DKT205Uygulamalı Davranış AnaliziZorunlu2203,05,0
      22,034,0
3. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
BIN101Binicilik EğitimiSeçmeli1102,02,0
DKT221Dil ve Konuşma Terapistleri için EmbriyolojiSeçmeli2002,02,0
GSS101Güzel Sanatlar - ISeçmeli2002,02,0
DKT225Kognitif Nörobilime GirişSeçmeli2002,02,0
PSG101Psikolojiye GirişSeçmeli3003,04,0
DKT223Rehabilitasyonun Temel İlkeleriSeçmeli2002,02,0
SYS101Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - ISeçmeli2002,02,0
      19,0-4,0
3. Dönem - Toplam AKTS : 30
4. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
ARS101Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3003,04,0
DKT202Çocukluk Çağı Dil BozukluklarıZorunlu3003,04,0
DKT204Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik DeğerlendirmeZorunlu2203,05,0
TIN202İngilizce - IVZorunlu5005,07,0
DKT262Klinik DilbilimZorunlu3003,04,0
DKT264Klinik FonolojiZorunlu3003,04,0
DKT206Nörolojik GelişimZorunlu3003,03,0
      27,036,0
4. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT226Dil ve Konuşma Terapistleri İçin OdyolojiSeçmeli2002,02,0
DKT224Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Temel FarmakolojiSeçmeli2002,02,0
GSS102Güzel Sanatlar - IISeçmeli2002,02,0
GZE101Güzel ve Etkili KonuşmaSeçmeli2002,02,0
HAS101Halk SağlığıSeçmeli3003,04,0
DKT228Oyun ve Oyun MateryalleriSeçmeli2002,02,0
DKT222Özgül Öğrenme GüçlüğüSeçmeli2002,02,0
SYO101Sağlık YönetimiSeçmeli2002,02,0
SYS102Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - IISeçmeli2002,02,0
      27,0-6,0
4. Dönem - Toplam AKTS : 30
5. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT303Akıcılık BozukluklarıZorunlu2103,04,0
ILK101İlk YardımZorunlu1102,02,0
DKT361Motor Konuşma bozuklukları: Dizartri ve ApraksiZorunlu3003,05,0
DKT305Nörojenik Edinilmiş Dil BozukluklarıZorunlu2103,04,0
DKT307Ses Bozukluklarına GirşZorunlu2103,04,0
DKT301Sesletim ve Sesbilgisi BozukluklarıZorunlu2103,04,0
      17,023,0
5. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT371Çocuk ve Ergen PsikopatolojisiSeçmeli3003,05,0
DKT329Dil ve Konuşma Terapisi için Ses ve MüzikSeçmeli2002,02,0
ING305İngilizce - VSeçmeli4004,04,0
KAY171Kalite YönetimiSeçmeli3003,04,0
DKT375Özel EğitimSeçmeli3003,04,0
SAH101Sağlık HukukuSeçmeli2002,02,0
DKT373Temel Geriatri BilimiSeçmeli3003,04,0
      24,07,0
5. Dönem - Toplam AKTS : 30
6. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT302Dudak-Damak Yarıklı Olgularda Dil ve Konuşma TerapisiZorunlu3104,05,0
DKT362İşitme Yetersizliklerinde Konuşma TerapisiZorunlu2103,03,0
DKT364Okul Çağı Çocukları ve Adölesanlarda Dil BozukluklarıZorunlu3003,04,0
DKT308Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve TerapiZorunlu2103,03,0
STA301StajZorunlu01508,08,0
DKT304Yutma BozukluklarıZorunlu2203,03,0
      24,026,0
6. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT374Duyu EğitimiSeçmeli2002,04,0
DKT324Engelli Çocuğa Sahip Ailelere DanışmanlıkSeçmeli2002,04,0
ING306İngilizce - VISeçmeli4004,04,0
DKT372Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma TerapisiSeçmeli2002,04,0
DKT322Pediyatrik Beslenme ve Yutma BozukluklarıSeçmeli2002,04,0
      16,04,0
6. Dönem - Toplam AKTS : 30
7. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
BIY101BiyoistatistikZorunlu3003,04,0
DKT463Dil ve Konuşma Bozuklukları Seminer - IZorunlu2002,05,0
DKT401Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Gözlem ve Uygulama - IZorunlu28011,07,0
ISG101İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu2002,03,0
DKT461Temel Görüntüleme ve Analiz YöntemleriZorunlu2002,03,0
      22,025,0
7. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
DKT471Alternatif ve Destekleyici İletişim SistemleriSeçmeli2002,04,0
DKT473Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle ÇalışmaSeçmeli2002,04,0
ING401İngilizce - VIISeçmeli4004,04,0
DKT421Temel Ortodonti Bilgisi ve ProtezlerSeçmeli2002,04,0
      14,05,0
7. Dönem - Toplam AKTS : 30
8. Dönem - Zorunlu Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
BIP401Bitirme ProjesiZorunlu3204,06,0
DKT464Dil ve Konuşma Bozuklukları Seminer - IIZorunlu3003,05,0
DKT404Dil ve Konuşma Bozukluklarında Materyal ve Ürün GeliştirmeZorunlu2002,04,0
DKT462Dil ve Konuşma Terapisinde DanışmanlıkZorunlu3003,04,0
DKT402Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Gözlem ve Uygulama - IIZorunlu2806,07,0
DKT406Meslek EtiğiZorunlu2002,02,0
      20,028,0
8. Dönem - Seçmeli Dersler
Ders Kodu 
Ders Adi Ascending
Ders Tipi 
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
ING402İngilizce - VIIISeçmeli4004,04,0
DKT422İşaret DiliSeçmeli2002,04,0
DKT472Oyun ve Etkinlik Temelli MüdahaleSeçmeli2002,04,0
      8,02,0
8. Dönem - Toplam AKTS : 30
Genel Toplam AKTS : 240