v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
  • Export to XLSX
  • Export to PDF
x
Dönem Ascending
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ders Tipi Ascending
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
CollapseOpsiyon Adi: (Kredi = 30, AktsKredi = 5)
 CollapseDönem: 1 (Kredi = , AktsKredi = 25)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   1TBS161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3003,04,0
   1TAS161Türk Demokrasi Tarihi - IZorunlu2002,03,0
   1ANA105AnatomiZorunlu3003,05,0
   1TDS161Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - IZorunlu3003,04,0
   1DKT105İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına GirişZorunlu3003,05,0
   1DKT103OdyolojiZorunlu3003,04,0
   1DNS101Danışmanlık ve Kariyer PlanlamaZorunlu1001,01,0
   1LIN101İngilizce - IZorunlu4004,06,0
 CollapseDönem: 2 (Kredi = , AktsKredi = 25)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   2TAS162Türk Demokrasi Tarihi - IIZorunlu2002,03,0
   2MIS101Matematik ve İstatistikZorunlu3003,04,0
   2ZPS161Zaman ve Proje YönetimiZorunlu3003,04,0
   2FZY101FizyolojiZorunlu3003,05,0
   2TDS162Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - IIZorunlu3003,04,0
   2DKT104Dil ve Konuşmanın Nörolojik, Fizyolojik TemelleriZorunlu3003,05,0
   2DNS102Danışmanlık ve Kariyer PlanlamaZorunlu1001,01,0
   2LIN102İngilizce - IIZorunlu4004,06,0
 CollapseDönem: 3 (Kredi = , AktsKredi = 5)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   3DKT263Kulak Burun Boğaz HastalıklarıZorunlu3003,05,0
   3DKT205Uygulamalı Davranış AnaliziZorunlu2203,05,0
   3DKT207Konuşma BilimiZorunlu2203,04,0
   3DKT261PsikodilbilimZorunlu2002,04,0
   3DNS103DanışmanlıkZorunlu1001,01,0
   3DKT209Fonetik ve Fonetik LaboratuvarıZorunlu1102,02,0
   3LIN103İngilizce - IIIZorunlu4004,06,0
  CollapseDers Tipi: Seçmeli (Kredi = , AktsKredi = 5)
   3SYS121Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - ISeçmeli2002,04,0
   3GSS171Güzel Sanatlar - ISeçmeli2002,04,0
 CollapseDönem: 4 (Kredi = , AktsKredi = 5)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   4ARS101Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3003,04,0
   4DKT202Çocukluk Çağı Dil BozukluklarıZorunlu3003,04,0
   4DKT204Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik DeğerlendirmeZorunlu2203,05,0
   4DKT264Klinik FonolojiZorunlu3003,04,0
   4DNS104DanışmanlıkZorunlu1001,01,0
   4DKT262Klinik DilbilimZorunlu3003,04,0
   4LIN104İngilizce - IVZorunlu4004,06,0
  CollapseDers Tipi: Seçmeli (Kredi = , AktsKredi = 5)
   4SYS122Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - IISeçmeli2002,04,0
   4GSS172Güzel Sanatlar - IISeçmeli2002,04,0
 CollapseDönem: 5 (Kredi = , AktsKredi = 5)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   5DKT303Akıcılık BozukluklarıZorunlu2103,04,0
   5DKT361Motor Konuşma bozuklukları: Dizartri ve ApraksiZorunlu3003,05,0
   5DKT305Nörojenik Edinilmiş Dil BozukluklarıZorunlu2103,04,0
   5DKT307Ses Bozukluklarına GirşZorunlu2103,04,0
   5DKT301Sesletim ve Sesbilgisi BozukluklarıZorunlu2103,04,0
   5LIN105İngilizce - VZorunlu4004,06,0
  CollapseDers Tipi: Seçmeli (Kredi = , AktsKredi = 5)
   5DKT375Özel EğitimSeçmeli3003,04,0
   5DKT373Temel Geriatri BilimiSeçmeli3003,04,0
   5DKT371Çocuk ve Ergen PsikopatolojisiSeçmeli3003,05,0
 CollapseDönem: 6 (Kredi = , AktsKredi = 5)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   6DKT302Dudak-Damak Yarıklı Olgularda Dil ve Konuşma TerapisiZorunlu3104,05,0
   6DKT362İşitme Yetersizliklerinde Konuşma TerapisiZorunlu2103,03,0
   6DKT308Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve TerapiZorunlu2103,03,0
   6STA301StajZorunlu01508,08,0
   6DKT304Yutma BozukluklarıZorunlu2203,03,0
   6LIN106İngilizce - VIZorunlu4004,06,0
   6DKT376Okul Çağı Çocukları ve Adölesanlarda Dil BozukluklarıZorunlu2002,04,0
  CollapseDers Tipi: Seçmeli (Kredi = , AktsKredi = 5)
   6DKT372Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma TerapisiSeçmeli2002,04,0
   6DKT322Pediyatrik Beslenme ve Yutma BozukluklarıSeçmeli2002,04,0
   6DKT374Duyu EğitimiSeçmeli2002,04,0
   6DKT324Engelli Çocuğa Sahip Ailelere DanışmanlıkSeçmeli2002,04,0
 CollapseDönem: 7 (Kredi = , AktsKredi = 5)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   7BIY101BiyoistatistikZorunlu3003,04,0
   7IIS101İlkyardım ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu2002,03,0
   7LIN107İngilizce - VIIZorunlu4004,06,0
   7BIP403Bitirme Projesi - IZorunlu2203,04,0
  CollapseDers Tipi: Seçmeli (Kredi = , AktsKredi = 5)
   7DKT471Alternatif ve Destekleyici İletişim SistemleriSeçmeli2002,04,0
   7DKT421Temel Ortodonti Bilgisi ve ProtezlerSeçmeli2002,04,0
   7HAS171Halk SağlığıSeçmeli2002,04,0
 CollapseDönem: 8 (Kredi = , AktsKredi = 5)
  CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = , AktsKredi = 25)
   8DKT404Dil ve Konuşma Bozukluklarında Materyal ve Ürün GeliştirmeZorunlu2002,04,0
   8BIP404Bitirme Projesi - IIZorunlu2203,04,0
  CollapseDers Tipi: Seçmeli (Kredi = , AktsKredi = 5)
   8DKT422İşaret DiliSeçmeli2002,04,0
   8LIN121Mesleki İngilizceSeçmeli2203,04,0
        Kredi = AktsKredi =