v
Diploma Eki

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki ( Diploma Supplement : DS), uluslararasi saydamligi pekistirmeyi hedefleyen ve elde edilmis yeti ve becerilerin, ve de bunlarin ifade edildigi diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî taninmasini saglamaya yönelik, bir yüksek ögretim diplomasina ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adi ve kimligi belirtilen kisinin takip edip basariyla tamamladigi yurtdisi ögrenimin yapi, düzey, baglam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir deger yargisi, denklik ve tanima ifadesi tasimaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf saglamak üzere öngörülmüstür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmistir. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafindan, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafindan ortaklasa hazirlanmis bir sablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettigi bir ortak kurul tarafindan denenmis ve gelistirilmis olan bu sablon, Avrupa Birliginin tüm resmi dillerinde düzenlenmistir.

Diploma Eki, asagidaki ögelerin ifade edildigi sekiz bölümden olusur:

1. Diploma Ekini hak etmis olan kisinin kimligi

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teskil eden , kazanilmis yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanilmis yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanilmis yetinin içerik ve sonuçlari

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanilmis yetinin islevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yüksek ögrenim sistemi hakkinda bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulmasi gerekmektedir. Bilgi saglanmayan (bos birakilan) bir bölüm olursa, niçin bos birakildigina dair açiklama saglamak gerekir.

 

Kurumlarin, Diploma Ekine, diplomanin kendisine uyguladiklari tasdik ve mesrulastirma süreçlerini aynen uygulamalari gerekmektedir.

 

Orijinal Diplomada adi verilen kisinin ait oldugu ulusal yüksek ögrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak ilistirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adli kurulustan temin edilir: www.enic-naric.net

Diploma Eki ne değildir?

Bir curriculum vitae (CV) değildir.

Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir..

Diploma Ekinin ögrencilere sağladığı kazanimlar nedir?

Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma

Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi

Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi

Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.

Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.

Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.

Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.

Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.

Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki ne için gereklidir ?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir

Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.

Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.

Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.

Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir..

 

   Örnek

Pdf dokümanı yüklenemedi...