Uçak Gövde - Motor Bakım


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Mühendislik/Akademik
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

 • 2. Kazanılan Derece

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Uçak Gövde Motor alanında lisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Uçak Gövde Motor bölümüne kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Uçak Gövde Motor alanında lisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.ni kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Kapadokya Üniversitesi, Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri ve Üniversite Senatosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda bir defaya mahsus karara bağlanır.
 • 7. Programın Amacı

 • Uçak Gövde Motor Bölümünde, SHY-66 Hava aracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY-147 Hava aracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun şekilde, hava aracında bulunan gövde, motor, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımını çağdaş yöntem ve teknikle, uluslararası standartlarda gerçekleştirebilecek, nitelikli personel yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  UEE101 Elektrik - I 4 0 4 3
  FZT101 Fizik - I 4 0 4 3
  UIN101 İngilizce - I 2 4 4 4
  KMT101 Kimya 2 0 2 2
  MAT101 Matematik 4 0 4 4
  TAT101 Türk Demokrasi Tarihi - I 2 0 2 2
  TDT101 Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - I 2 0 2 2
  Zorunlu Dersler Toplamı 20 4 22 20
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  UEE102 Elektrik - II 4 0 4 3
  UGM106 Elektronik Alet Sistemleri 2 0 2 2
  FZT102 Fizik - II 4 0 4 3
  UIN102 İngilizce - II 2 4 4 4
  UGM104 Temel Elektronik 4 0 4 4
  TAT102 Türk Demokrasi Tarihi - II 2 0 2 2
  TDT102 Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - II 2 0 2 2
  Zorunlu Dersler Toplamı 20 4 22 20
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  UIN103 İngilizce - III 2 4 4 4
  UGM147 Lojik Devreler 4 0 4 3
  UGM141 Malzeme ve Donanım 4 0 4 3
  UGM143 Tahribatsız Muayene Teknikleri 2 2 3 3
  TBT101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 1 4 4
  UEE147 Uçak Kompozit Malzemeleri 2 2 3 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 17 9 22 20
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  UGM207 Hava Aracı Dijital Sistemleri 4 0 4 3
  UIN201 İngilizce - IV 2 4 4 4
  UEE201 İnsan Faktörleri 3 0 3 2
  UGM201 Makine Elemanları - I 4 0 4 3
  UGM203 Temel Aerodinamik - I 3 0 4 3
  UGM205 Uçuş Teorisi 4 0 4 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 20 4 23 18
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GST201 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  SYT201 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  UEE204 Elektrik Makineleri 4 0 4 3
  UGM208 Havacılık Mevzuatı - I 3 0 3 2
  UIN202 İngilizce - V 2 4 4 4
  UGM202 Makine Elemaları - II 4 0 4 3
  UGM206 Teknik Resim 2 2 3 3
  UGM204 Temel Aerodinamik - II 3 0 4 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 18 6 22 18
  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GST202 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  SYT202 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  06.Dönem (D06) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  06.Dönem (D06) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  07.Dönem (D07) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  08.Dönem (D08) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  08.Dönem (D08) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  09.Dönem (D09) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  09.Dönem (D09) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  10.Dönem (D10) - Zorunlu Dersler
  10.Dönem (D10) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  10.Dönem (D10) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  11. Dönem (D11) - Zorunlu Dersler
  11. Dönem (D11) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  11. Dönem (D11) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  12. Dönem (D12) - Zorunlu Dersler
  12. Dönem (D12) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  12. Dönem (D12) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 236
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 124
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 360
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Hava aracı bakımı için Matematik, fen bilimleri alanlarında gerekli olan bilgiye sahiptir.
  12 Kuramsal Bilgi Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve üretici talimatları doğrultusunda uygular.
  Beceri
  2 Uygulamalı Beceri Hava aracındaki mekanik ve yapısal problemlerini saptar, tanımlar ve çözer, bu amaçla uygun yöntemleri seçer ve uygular.
  3 Uygulamalı Beceri Bakım onarım uygulamaları için gerekli olan modern araçları seçer ve kullanır.
  11 Bilişsel Beceri Bakım onarım ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kulllanır.
  14 Uygulamalı Beceri Hava aracının bakım onarım gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında süreçleri tasarlar.
  Yetkinlik
  4 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
  5 Öğrenme Yetkinliği Gövde ve motor alanındaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve gerekli eğitimleri alarak kendini sürekli yeniler.
  6 Öğrenme Yetkinliği Hava aracının yapısal bileşenini ya da süreci analiz eder çalışma prensiplerini kavrar.
  7 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanır.
  8 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hava aracı bakım faaliyetleri için uluslararası mevzuat gerekliliklerine yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanır.
  9 Alana Özgü Yetkinlik Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
  10 Alana Özgü Yetkinlik Sağlık çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
  13 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanları arşivler ve güncel olarak takip eder.
  15 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Mezunlar, sivil ve askeri hava aracı bakım ve üretim merkezleri ile havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde ilgili modül sınavlarında başarılı olmaları halinde B1 Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Mekanik) olarak çalışmaktadır.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Mezunlar, her alanda yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda üç dönem eğitim veren program olup, her dönemde 20 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00 ve daha yukarı olması, en az 240 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu