Gastronomi ve Mutfak Sanatları


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Kişisel Hizmetler/Mesleki
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Mesleki

  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2018-2019 eğitim–öğretim yılında gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim almak ve bu konuda çalışmak isteyen öğrencileriyle faaliyete başlayacaktır.
 • 2. Kazanılan Derece

 • Lisans mezunu.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavından Sözel puan türünde lisans bölümü için yeterli puanı almak.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Bölümü tüm gereksinimlerini yerine getiren ve 240 AKTS’yi basari ile tamamlayan mezunlar "Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında gerekli teorik ve pratik bilgiyle donatılmış, girişimci, yenilikçi, kendi işlerini kurabilecek, uluslararası otel zincirlerinde, seçkin restoranlarda veya profesyonel yiyecek üretim tesislerinde şef ya da üst düzey yönetici olarak görev alabilecek, akademik olarak alanına katkılar sunacak mezunlar yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSS101 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  SYS101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSS102 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  SYS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı -1
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı -3
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GAS304 Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
  ING302 İngilizce - VI 6 0 6 8
  TAS102 Türk Demokrasi Tarihi - II 2 0 2 3
  GAS302 Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 13 0 13 19

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GAS401 İşyeri Uygulaması 0 40 20 30
  Zorunlu Dersler Toplamı 0 40 20 30
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  07.Dönem (D07) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GAS402 İşyeri Uygulaması - II 0 40 20 30
  Zorunlu Dersler Toplamı 0 40 20 30
  08.Dönem (D08) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  08.Dönem (D08) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 233
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 7
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Gastronomi ve mutfak sanatları alanında, gıda bilimi,turizm bilgisi ve beslenme ilkeleri gibi yakın disiplinlerde kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibidir.
  2 Olgusal Bilgi Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, etik değerler, İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları vb hakkında bilgi sahibidir.
  3 Olgusal Bilgi Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartları, hukuki düzenlemeler ve mutfak yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  4 Olgusal Bilgi Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
  Yetkinlik
  5 İletişim ve Sosyal Yetkinlik İçinde bulunduğu ortamlarda diğer bireylerle ve meslekdaşları ile iyi iletişim kurar; kendi alanındaki etik ve toplumsal değerlere uygun davranır
  6 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Bir yabancı dilde kendini ifade edebilir, yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
  7 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Kaliteli malzemelerleri seçerek hijyenik koşullarda, güvenilir her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir.
  8 Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
  9 Alana Özgü Yetkinlik Çeşitli pişirme yöntemlerini tanır ve uygular.
  10 Alana Özgü Yetkinlik Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
  11 Alana Özgü Yetkinlik Yiyecek içecek işletmelerinde maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapabilir.
  12 Öğrenme Yetkinliği Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
  Beceri
  13 Bilişsel Beceri Bilgi ve becerilerinin katma değeri yüksek düşünceye,yaklaşıma veya ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
  14 Uygulamalı Beceri Çalıştığı ve sorumluluğu altındaki alanlarda gıda ve iş güvenliği açısından gerekli önlemleri alır ve kontrol edebilir; kalite kontrolünü yapabilir.
  15 Uygulamalı Beceri Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygulayabilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Yiyecek içecek işletmelerinde şef ve yönetici şef olma, alanındaki eğitim kurumlarında uygulamalı derslerde usta öğretici olarak ders verebilme, Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma, Kendi işlerini kurabilme ve gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (AR-GE) çalışma imkanları bulunmaktadır. Ayrıca isteyen öğrencilerin akademik kariyer yapma fırsatları da bulunmaktadır
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir. Mesleki uygulama ve staj gibi zorunlu dersleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • Puan Ders Notu Katsayı Başarı Durumu
  90-100 AA 4 Başarılı
  85-89 BA 3.5 Başarılı
  75-84 BB 3 Başarılı
  70-74 CB 2.5 Başarılı
  60-69 CC 2 Başarılı
  55-59 DC 1.5 Koşullu Başarılı
  45-54 DD 1 Koşullu Başarılı
  40-44 FD 0.5 Başarısız
  00 FF 0 Başarısız
  0 FZ 0 Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, 240 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu