Çocuk Gelişimi


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Sağlık/Mesleki
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Mesleki

 • 2. Kazanılan Derece

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında lisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Çocuk Gelişimi programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında lisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Ülkemizde, 0-18 yaş grubu normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile risk altındaki bütün çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen; tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan; toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen, geliştirebilen ve toplumun yararına çalışan; araştırma ve problem çözme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ANA111 Anatomi 2 0 2 3
  FIZ111 Fizyoloji 2 0 2 2
  TIN101 İngilizce - I 5 0 5 7
  CGL103 Okul Öncesi Eğitim Metodları 2 1 3 3
  PSG101 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
  TBS101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3 4
  TAS101 Türk Demokrasi Tarihi - I 2 0 2 3
  TDS101 Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - I 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 22 1 23 30
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BIN101 Binicilik Eğitimi 1 1 2 2
  ERP101 Ergenlik Psikolojisi 2 0 2 2
  GSS101 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  HAS101 Halk Sağlığı 3 0 3 4
  ING205 İngilizce - III 2 0 2 2
  CGL221 Nörolojik Gelişim 3 0 3 4
  CGL223 Okul Öncesinde Montessori Felsefesi 3 0 3 4
  SYS101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  SOP101 Sosyal Psikoloji 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL224 Çocuk İhmal / İstismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar 3 0 3 4
  CGL228 Çocuk Resimleri Analizi 2 0 2 2
  GSS102 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  GZE101 Güzel ve Etkili Konuşma 2 0 2 2
  ING206 İngilizce - IV 2 0 2 2
  CGL222 Okul Öncesinde Montessori Eğitimi I 3 0 3 4
  SYS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  CGL226 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL307 Anne-Baba Eğitimi 2 0 2 3
  CGL301 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 0 3 4
  ILK101 İlk Yardım 1 1 2 2
  CGL309 Mesleki Uygulama - I 0 8 4 4
  CGL305 Okul Öncesinde Fen ve Teknoloji Eğitimi 2 1 3 3
  CGL303 Yaratıcı Drama 1 2 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 9 12 16 19
  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL321 Değerler Eğitimi 3 0 3 4
  CGL325 Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Danışmanlık 2 0 2 3
  ING305 İngilizce - V 2 0 2 2
  KAY101 Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  CGL323 Okul Öncesinde Montessori Eğitimi - II 3 0 3 4
  SAH101 Sağlık Hukuku 2 0 2 2
  CGL327 Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi 2 0 2 3
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL308 Duyu Eğitimi 2 1 3 3
  CGL312 Mesleki Uygulama - II 0 8 4 4
  CGL302 Okul Öncesinde Okur Yazarlık Eğitimi 2 0 2 2
  CGL306 Özel Eğitim Programları 2 0 2 3
  CGL304 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
  STA301 Staj 0 15 8 8
  Zorunlu Dersler Toplamı 8 24 21 23
  06.Dönem (D06) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  PSI430 Akran İlişkileri ve Zorbalık 2 0 2 2
  GSE101 Görsel Sanatlar Eğitimi 2 0 2 2
  ING306 İngilizce - VI 2 0 2 2
  KUY101 Kurum Yönetimi ve Çalışma İlişkileri 2 0 2 2
  CGL324 Otizm Spektrum Bozukluğu 2 0 2 3
  CGL322 Oyun Terapisi 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
  06.Dönem (D06) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BIY101 Biyoistatistik 3 0 3 4
  CSE101 Cinsel Sağlık Eğitimi 2 0 2 3
  CGL403 Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri 2 2 3 4
  CGL401 Mesleki Uygulama - III 0 8 4 4
  CGL405 Öğretimde Planlama 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 9 10 14 18
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL427 Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 2 2
  CGL425 Dil ve Kavram Gelişimi 3 0 3 4
  ING401 İngilizce - VII 2 0 2 2
  CGL429 Kişisel Hijyen ve Okul Öncesi Dönemde Özbakım Becerileri 2 0 2 2
  CGL423 Okul Öncesi Eğitim Programları 3 0 3 4
  CGL421 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
  07.Dönem (D07) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL404 Görüşme Yöntemleri 3 0 3 4
  CGL406 Aile Danışmanlığı 2 2 3 4
  CGL402 Mesleki Uygulama - IV 0 8 4 4
  BIP401 Bitirme Projesi 3 2 4 4
  CGL408 Kaynaştırma 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 11 12 17 20
  08.Dönem (D08) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  CGL422 Risk Altındaki Çocuklar 2 0 2 3
  CGL432 İşaret Dili 2 0 2 2
  CGL428 Okul Öncesinde Davranış Yönetimi 2 0 2 3
  ING402 İngilizce - VIII 2 0 2 2
  CGL426 Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk 3 0 3 4
  CGL424 Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  08.Dönem (D08) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 182
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 58
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Olgusal Bilgi Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir.
  2 Kuramsal Bilgi Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
  3 Kuramsal Bilgi Çocukların büyüme ve gelişme dönemlerine uygun gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme, gelişim bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanıma becerisine sahiptir.
  4 Olgusal Bilgi Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılmasına yönelik uygulamaları bilir ve çocukların topluma hazırlanması için çocuğu, aileyi ve eğitim kurumunu içine alan çok yönlü bir yaklaşımla uygun stratejiler geliştirir ve uygular.
  9 Olgusal Bilgi Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle incelemeyi bilir.
  Beceri
  5 Uygulamalı Beceri Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak tipik ve atipik çocukların gelişimsel değerlendirilmesi ve takibi için destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
  6 Bilişsel Beceri Mesleki yaşamında çocuk gelişimi ile ilgili eğitim programlarının felsefesini, genel özelliklerini ve ögelerini eğitim programlarında kullanmayı bilir.
  7 Uygulamalı Beceri Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder ekip çalışması yapar.
  12 Uygulamalı Beceri Çocuk gelişimi ile ilgili, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün ürün, mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, bu çalışmaları yürütür ve süreci izleyip değerlendirir.
  13 Bilişsel Beceri Çocuk gelişimi ile ilgili temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilgilerini mesleki uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır.
  Yetkinlik
  8 Alana Özgü Yetkinlik Eğitim materyalleri geliştirir ve eğitim ortamlarını düzenler.
  10 Alana Özgü Yetkinlik Planlama ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojisini etkili olarak kullanır.
  11 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
  14 Alana Özgü Yetkinlik Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
  15 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yabancı dili etkin kullanarak literatür taraması yapar ve mesleğini uluslararası düzeyde icra edebilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Çocuk Gelişimi mezunları; halihazırda sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda tanımlanan görevleri yapmaktadırlar:
  1. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel,
  2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında idareci, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
  3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde idareci, uzman, danışman ve Çocuk Gelişimcisi,
  4. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulunda program hazırlayıcı ve denetleyici,
  5. Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi,
  6. Hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve hastane okullarında program koordinatörü ve çocuk gelişimcisi,
  7. Resmi ve özel anaokullarında kurucu, idareci, uzman ve çocuk gelişimcisi,
  8. Resmi ve özel, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve çocuk gelişimcisi,
  9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimler ve gönüllü kuruluşlar bünyesindeki sosyal dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda çocuk gelişimcisi ve danışman,
  10. Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslah evlerinde çocuk gelişimcisi,
  11. UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışman,
  12. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde yapımcı, danışman ve uzman,
  13. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci,
  14. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör,
  15. Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci,
  16. Pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız Meslek Liselerinde çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Programı tamamlayan ve yeterli ALES ve Yabancı Dil Bilgisine sahip mezunlar çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • Puan Ders Notu Katsayı Başarı Durumu
  90-100 AA 4 Başarılı
  85-89 BA 3.5 Başarılı
  75-84 BB 3 Başarılı
  70-74 CB 2.5 Başarılı
  60-69 CC 2 Başarılı
  55-59 DC 1.5 Koşullu Başarılı
  45-54 DD 1 Koşullu Başarılı
  40-44 FD 0.5 Başarısız
  00-39 FF 0 Başarısız
  0 FZ 0 Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/240 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu