Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: İşletme ve Yönetim Bilimleri/Akademik
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  2018 yılında açılan Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne ilk öğrencilerini 2018-2019 akademik yılında almaya başlamıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mustafapaşa Yerleşkesinde faaliyetine devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan derslerin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı, öğrencilere yerel ve uluslararası siyasetin teorisi ve pratiği ile siyasal sistemler ve bu sistemlerin davranışlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesini sağlayan kuram ve kavramlara ilişkin akademik becerileri kazandırmaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası sistemi oluşturan çeşitli aktörler arasındaki ilişkilerin ve bunların bireysel ve ortak düzenlerine hâkim olan temel dinamikleri analiz ederek öğrencilerine Türkiye ve dünya hakkında geniş bir perspektif kazanma imkânı sunar.

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün hedefi, öğrencilerinin devletlerin ve yerel yönetimlerin işleyişinden uluslararası sorunlara, ulusal siyasetten dünya politikasına, kültürel etkileşimlerden ekonomik krizlerin siyasi ve toplumsal sonuçlarına kadar pek çok konuyu analitik ve eleştirel olarak ele alabilecek şekilde mezun olmaları ve profesyonel yaşamları boyunca kendilerini bu konularda sürekli geliştirecek donanıma sahip olmalarıdır.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ARS101 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
  SBU101 Beşeri Coğrafya 3 0 3 4
  SBK101 Hukuk 3 0 3 4
  SBK103 İktisat 3 0 3 3
  ING103 İngilizce - I 4 2 5 7
  SBK105 Siyaset 3 0 3 4
  TDS101 Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - I 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 22 2 23 30
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ING203 İngilizce - III 4 2 5 7
  SBU203 Kıta Avrupası 3 0 3 4
  PSG101 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
  SBK201 Siyasal Düşünceler Tarihi - I 3 0 3 4
  SBK207 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 3
  SBU201 Siyasi Tarih - I 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 19 2 20 26
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSS101 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  ILK101 İlk Yardım 1 1 2 2
  KTY101 Kültürel Tercihler Yönetimi 2 0 2 2
  SYS101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ING204 İngilizce - IV 4 2 5 7
  SBU204 Ortadoğu 3 0 3 4
  SBK204 Siyasal Antropoloji 3 0 3 3
  SBK202 Siyasal Düşünceler Tarihi - II 3 0 3 4
  SBU202 Siyasi Tarih - II 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 16 2 17 22
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BIN101 Binicilik Eğitimi 1 1 2 2
  GSE101 Görsel Sanatlar Eğitimi 2 0 2 2
  GSS102 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  GZE101 Güzel ve Etkili Konuşma 2 0 2 2
  PSI206 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim 2 0 2 2
  PSI208 Kültür ve Psikoloji 2 0 2 2
  SYS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  SBK206 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 4
  SBK208 Türkiye'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SBU307 Avrasya 3 0 3 5
  ING303 İngilizce - V 4 2 5 7
  SBU303 Uluslararası Hukuk - I 3 0 3 4
  SBU301 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 0 3 5
  SBU305 Uluslararası Örgütler 3 0 3 4
  SBU309 Uzakdoğu 3 0 3 5
  Zorunlu Dersler Toplamı 19 2 20 30
  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SBU308 Afrika 3 0 3 5
  SBU306 Angloküresi Dünyası 3 0 3 5
  SBU304 Dış Politika Analizi 3 0 3 4
  ING304 İngilizce - VI 4 2 5 7
  SBU302 Uluslararası Hukuk - II 3 0 3 4
  SBU300 Uluslararası Politika 3 0 3 5
  Zorunlu Dersler Toplamı 19 2 20 30
  06.Dönem (D06) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  06.Dönem (D06) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ING403 İngilizce - VII 4 2 5 7
  TAS101 Türk Demokrasi Tarihi - I 2 0 2 3
  SBU401 Türk Dış Politikası - I 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 9 2 10 14
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SBK423 Afet Yönetimi 3 0 3 4
  SBU423 Avrupa Birliği ve Türkiye Ilişkileri 3 0 3 4
  SBK427 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
  SBK429 Ceza Hukuku 3 0 3 4
  PSI421 Çevre Psikolojisi 3 0 3 4
  BES429 Dünya Mutfakları 2 0 2 2
  ERP101 Ergenlik Psikolojisi 2 0 2 2
  SBK421 Halkla İlişkiler 3 0 3 4
  SBK425 İdari Yargı 3 0 3 4
  SBU425 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 3 0 3 4
  SBK401 Siyasal İdeolojiler 3 0 3 4
  SBU421 Strateji ve Güvenlik 3 0 3 4
  PSI433 Toplumsal Cinsiyet Rolleri 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
  07.Dönem (D07) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BIP401 Bitirme Projesi 3 2 4 4
  ING404 İngilizce - VIII 4 2 5 7
  SBU400 Türk Dış Politikası - II 3 0 3 4
  TAS102 Türk Demokrasi Tarihi - II 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 12 4 14 18

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 200
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 40
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir.
  Beceri
  2 Bilişsel Beceri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
  3 Uygulamalı Beceri Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
  Yetkinlik
  4 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
  5 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
  6 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Üniversite için amaç ve hedef belirler.
  7 Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
  8 Öğrenme Yetkinliği Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
  9 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
  10 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
  11 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  12 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  13 Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
  14 Alana Özgü Yetkinlik Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
  15 Alana Özgü Yetkinlik
  16 Alana Özgü Yetkinlik Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
  17 Alana Özgü Yetkinlik Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda çeşitli görevler almaktadırlar.

  Bölüm mezunları kamuda, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Meslek Memurluğu ile Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu kadrolarına atanmakta, Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk, Başkatiplik gibi görevler üstlenmektedirler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları Millî İstihbarat Teşkilâtında alabilecekleri çeşitli görevlerin yanında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı, Valilik gibi meslekleri, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi kurumlarda ise uzmanlık, müfettişlik gibi görevleri yürütmektedirler. Bölüm mezunları, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile 4507 nitelik kodunu taşıyan devlet kurumlarına memur olarak atanabilmektedirler.

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan çeşitli uluslararası örgütlerde geçici veya sürekli sözleşmelerle istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, Türk Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı vb. uluslararası örgütlerde de çalışmaktadırlar.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, lisans eğitimlerini tamamlamalarının ardından mezuniyet not ortalamaları, ALES, GRE, GMAT gibi sınavlardan aldıkları notlar ile YÖKDİL, KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlar ile belgelenmiş dil puanları ile yurt içi ve yurt dışında Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve ilgili diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine geçiş yapabilmektedirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 160 lokal/240 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu