Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: İşletme ve Yönetim Bilimleri/Akademik
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  2018 yılında açılan Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ilk öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde almaya başlamıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, halen, üniversitenin Nevşehir (Mustafapaşa) yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi verilir.
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi verilir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb’nin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün amacı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında mesleki, teknik ve akademik yetkinliğe sahip kişiler yetiştirmektir. Çağımızda etkili bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi iyi bir iş olanağı için zorunludur. Bölümümüzdeki eğitimin temel amacı, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda çalışmayı sağlayacak donanımı sağlamaktır. Öğrenciler bir yandan mesleki gelişime yönelik nitelikli bir eğitim alırken, diğer yandan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yapacakları disiplinlerarası çalışmalarla, akademik birikim açısından da nitelikli bir gelişim sağlayacaklardır.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ARS101 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
  SBU101 Beşeri Coğrafya 3 0 3 4
  SBK101 Hukuk 3 0 3 4
  SBK103 İktisat 3 0 3 3
  ING103 İngilizce - I 4 2 5 7
  SBK105 Siyaset 3 0 3 4
  TDS101 Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - I 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 22 2 23 30
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ING203 İngilizce - III 4 2 5 7
  PSG101 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
  SBK201 Siyasal Düşünceler Tarihi - I 3 0 3 4
  SBK207 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 3
  SBK203 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 4
  SBK205 Yönetim Bilimi 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 19 2 20 26
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSS101 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  ILK101 İlk Yardım 1 1 2 2
  KTY101 Kültürel Tercihler Yönetimi 2 0 2 2
  SYS101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IHU101 İdare Hukuku 3 0 3 4
  ING204 İngilizce - IV 4 2 5 7
  SBK204 Siyasal Antropoloji 3 0 3 3
  SBK202 Siyasal Düşünceler Tarihi - II 3 0 3 4
  SBK206 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 4
  SBK208 Türkiye'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 19 2 20 26
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BIN101 Binicilik Eğitimi 1 1 2 2
  GSE201 Görsel Sanatlar Eğitimi 2 0 2 2
  GSS102 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  GZE201 Güzel ve Etkili Konuşma 2 0 2 2
  PSI206 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim 2 0 2 2
  PSI208 Kültür ve Psikoloji 2 0 2 2
  SYS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SBK301 Devlet ve Toplum Kuramları 3 0 3 4
  ING303 İngilizce - V 4 2 5 7
  SBK305 İş Hukuku 2 0 2 3
  MHU101 Medeni Hukuk 2 0 2 2
  SBK307 Kamusal Akıl Stüdyosu - I 3 0 3 4
  PSI313 Sosyal Psikoloji 3 0 3 4
  SBK303 Türkiye’nin Siyasi Yapısı 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 20 2 21 28
  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SAH101 Sağlık Hukuku 2 0 2 2
  BES311 Toplum Sağlığı ve Beslenmesi 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  06.Dönem (D06) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  06.Dönem (D06) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ING403 İngilizce - VII 4 2 5 7
  IKY101 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 2
  SBK401 Siyasal İdeolojiler 3 0 3 4
  TAS101 Türk Demokrasi Tarihi - I 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 11 2 12 16
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SBK423 Afet Yönetimi 3 0 3 4
  SBU423 Avrupa Birliği ve Türkiye Ilişkileri 3 0 3 4
  SBK429 Ceza Hukuku 3 0 3 4
  ERP101 Ergenlik Psikolojisi 2 0 2 2
  SBK421 Halkla İlişkiler 3 0 3 4
  SBK425 İdari Yargı 3 0 3 4
  SBU425 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 3 0 3 4
  KTY101 Kültürel Tercihler Yönetimi 2 0 2 2
  SBU421 Strateji ve Güvenlik 3 0 3 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
  07.Dönem (D07) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  AHU101 Anayasa Hukuku 2 0 2 2
  BIP401 Bitirme Projesi 3 2 4 4
  ING404 İngilizce - VIII 4 2 5 7
  TAS102 Türk Demokrasi Tarihi - II 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 11 4 13 16

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 202
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 38
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Siyaset bilimi ve kamu yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
  Beceri
  2 Bilişsel Beceri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
  3 Uygulamalı Beceri Karar, uygulama ve davranışlarında siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
  Yetkinlik
  4 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
  5 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
  6 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Üniversite ve bölüm için amaç ve hedef belirler.
  7 Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
  8 Öğrenme Yetkinliği Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
  9 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
  10 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
  11 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  12 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  13 Alana Özgü Yetkinlik Kurum olarak üniversite, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
  14 Alana Özgü Yetkinlik Üniversite ve bölümün paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
  15 Alana Özgü Yetkinlik Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
  16 Alana Özgü Yetkinlik Üniversiteye ve bölüme ilişkin eleştirel düşünür.
  17 Alana Özgü Yetkinlik Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda, yönetici, uzman, uzman yardımcısı gibi pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
  Bölüm mezunları kamuda, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar bünyesinde memurluk kadrolarına atanmakta, uzmanlık, uzmanyardımcılığı, üst düzey yönetici gibi görevler üstlenmektedirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda alabilecekleri çeşitli görevlerin yanında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı, Valilik gibi meslekleri, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi kurumlarda ise uzmanlık, müfettişlik gibi görevleri yürütmektedirler. Bölüm mezunları, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile 4503 nitelik kodunu taşıyan devlet kurumlarına memur olarak atanabilmektedirler.
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, özel sektör kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, üst düzey yönetici, proje koordinatörü, proje asistanı gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan çeşitli uluslararası örgütlerde geçici veya sürekli sözleşmelerle istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, Türk Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı vb. uluslararası örgütlerde de çalışmaktadırlar.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, lisans eğitimlerini tamamlamalarının ardından mezuniyet not ortalamaları, ALES, GRE, GMAT gibi sınavlardan aldıkları notlar ile YÖKDİL, KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlar ile belgelenmiş dil puanları ile yurt içi ve yurt dışında siyaset bilimi, kamu yönetimi ve ilgili diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine geçiş yapabilmektedirler.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren bir bölüm olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 160 lokal /240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu