İngiliz Dili ve Edebiyatı


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: İngilizce
  Temel Alan: Beşeri Bilimler/Akademik
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  Beşeri Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 2018 yılında Kapadokya Yerleşkesi’nde kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün lisans programına ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir. Bölüme girmeye hak kazanan bütün öğrenciler kesin kayıt sonrası yabancı dil yeterlilik sınavına girerler ya da Üniversite Senatosu’nun belirlemiş olduğu merkezi yabancı dil sınavlarından yeterli puanı daha önce almışlarsa gerekli yeterlilik düzeyinde olduklarını belgelerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının 1. yarıyılına başlarlar. Başarısız olanlar ya da gerekli yeterlilik düzeyinde olduklarını belgeleyemeyen öğrenciler ise İngilizce yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.
 • 2. Kazanılan Derece

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Derecesi
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programına kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına veya yurt dışından alınmış eşdeğer bir diplomaya sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS sınavında DİL-1 puan türünden yeterli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu'nun ve Kapadokya Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması ve “İngiliz Filoloğu“ unvanı almaya hak kazanırlar. Lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin Kapadokya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre, en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları ve toplamda en az 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gereklidir. Öğrencilerin, 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyeti kapsamına dâhil olmak üzere, 3. yarıyıldan itibaren her yarıyılda en az bir alan seçmeli dersini almaları, toplamda en az altı adet alan seçmeli dersini başarıyla tamamlamış olmaları ve bu alan seçmeli derslerinden en az üç tanesinin İngiliz Kültür Araştırmaları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Çeviri seçmeli ders hatlarının herhangi birisi kapsamında olan derslerden seçilmiş ve başarı ile tamamlanmış olması da ek bir gerekliliktir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesi’nin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması; daha önce alınan dersten başarılı olunmuş ve devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı disiplinlerarası bir tarzda eğitim-öğretim sunarak, öğrencilere İngilizce beceri dersleri ile profesyonel düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce yeterliliği; edebiyat alan dersleri ile diğer bir Avrupa ülkesinin edebiyatını, tarihini ve kültürünü derinlemesine inceleme yoluyla karşılaştırmalı ve eleştirel düşünebilme becerileri; İngiliz Kültür Araştırmaları dersleri ile hem kendi kültürlerine hem de hedef kültüre ilişkin kültürel okur-yazarlık ve kültürel farkındalık edinme ve kültürel karşılaştırma yapabilme becerilerini kazandırmaktır. En genel anlamda, programın amacı diğer bir toplumun edebiyat ve kültürüne bakarak hem o toplum, hem de bir ayna etkisi yaratılması yoluyla, kendi toplumu hakkında üst düzeyde bilgiyi haiz, yaratıcı, özgür ve eleştirel düşünebilen, küreselleşen dünyanın gerekliliklerini yerine getirebilecek yabancı dil becerilerine ve entelektüel donanıma sahip mezunlar vermektir.

  Program, Türkiye’de ve İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Kültür Araştırmaları alanlarında yaşanan bilimsel ve metodolojik yeniliklerin göz önüne alınıp ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanması yoluyla tasarlanmış, güncel ve gerektiğinde yeniden güncellenmeye elverişli bir müfredat sunmaktadır. Ayrıca, müfredat yapısında zorunlu bölüm derslerine ek olarak bulunan üç farklı seçmeli ders hattı sayesinde, programa kayıtlı öğrenciler İngiliz Kültür Araştırmaları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve Çeviri konularından tercih ettikleri birisinde de daha kapsamlı bir donanım edinme fırsatına sahiptirler.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE207 İngiliz Kültür Araştırmalarına Giriş 3 0 3 5
  IDE203 İngiliz Şiiri ve Düzyazısı - I 3 0 3 5
  IDE205 İngiliz Tiyatrosu - I 3 0 3 5
  IDE201 Klasik Edebiyat 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 12 0 12 19
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE225 Amerikan Kültür ve Edebiyat Tarihi - I 3 0 3 5
  IDE221 Çeviri - I 3 0 3 5
  DAB101 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
  GSS101 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  HAI101 Halkla İlişkiler 3 0 3 4
  IDE223 İngiltere’de Popüler Kültür 3 0 3 5
  SYS101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE208 Günümüz İngiliz Toplumu 3 0 3 4
  IDE204 İngiliz Şiiri ve Düzyazısı - II 3 0 3 5
  IDE206 İngiliz Tiyatrosu - II 5 0 3 5
  IDE202 Öykü İnceleme 3 0 3 5
  Zorunlu Dersler Toplamı 14 0 12 19
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE226 Amerikan Kültür ve Edebiyat Tarihi - II 3 0 3 5
  BIN101 Binicilik Eğitimi 1 1 2 2
  PSI234 Çatışma ve Stres Yönetimi 2 0 2 2
  IDE222 Çeviri - II 3 0 3 5
  IDE224 Çocuk Edebiyatı İncelemeleri 3 0 3 5
  GTB102 Genel Turizm Bilgisi 3 0 3 4
  PSI212 Medya Psikolojisi 3 0 3 4
  SOP101 Sosyal Psikoloji 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE307 Edebiyat Kuram ve Eleştirisi - I 3 0 3 5
  IDE301 İngiliz Romanı - I 3 0 3 5
  IDE303 İngiliz Şiiri ve Düzyazısı - III 3 0 3 5
  IDE305 Shakespeare 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 12 0 12 19
  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE325 Amerikan Öyküsü 3 0 3 5
  SBU311 Avrupa Birliği ve Türkiye Ilişkileri 3 0 3 4
  IDE321 Çeviri - III 3 0 3 5
  PSI321 Çevre Psikolojisi 3 0 3 4
  GSS102 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  ILK101 İlk Yardım 1 1 2 2
  SYS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  SOS102 Sosyoloji 2 0 2 2
  IDE323 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3 0 3 5
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE308 Edebiyat Kuram ve Eleştirisi - II 3 0 3 5
  IDE302 İngiliz Romanı - II 3 0 3 5
  IDE304 İngiliz Şiiri ve Düzyazısı - IV 3 0 3 5
  IDE306 İngiliz Tiyatrosu - III 3 0 3 5
  Zorunlu Dersler Toplamı 12 0 12 20
  06.Dönem (D06) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE326 Amerikan Şiiri 3 0 3 5
  BES321 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 2
  IDE322 Çeviri - IV 3 0 3 5
  GZE101 Güzel ve Etkili Konuşma 2 0 2 2
  ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
  IDE324 Kurgu Olmayan Edebi Anlatım Türleri 3 0 3 5
  CGL304 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
  06.Dönem (D06) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE407 Edebiyat ve Medya 3 0 3 5
  IDE401 İngiliz Romanı - III 3 0 3 5
  IDE403 İngiliz Şiiri ve Düzyazısı - V 3 0 3 5
  IDE405 İngiliz Tiyatrosu - IV 3 0 3 5
  TAS101 Türk Demokrasi Tarihi - I 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 14 0 14 23
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  IDE425 Amerikan Romanı 3 0 3 5
  IDE421 Çeviri - V 3 0 3 5
  ERP101 Ergenlik Psikolojisi 2 0 2 2
  IDE423 İngiliz Sanat Tarihi 3 0 3 5
  KAY101 Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
  07.Dönem (D07) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  08.Dönem (D08) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  PSI430 Akran İlişkileri ve Zorbalık 2 0 2 2
  IDE426 Amerikan Tiyatrosu 3 0 3 5
  IDE424 İngiliz Müzik Tarihi 3 0 3 5
  KTY101 Kültürel Tercihler Yönetimi 2 0 2 2
  IDE422 Sözlü Çeviri Kuramları 3 0 3 5
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
  08.Dönem (D08) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 183
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 57
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi İngiliz dili, İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  2 Kuramsal Bilgi Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  3 Kuramsal Bilgi İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  4 Kuramsal Bilgi İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  Beceri
  5 Bilişsel Beceri Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir.
  6 Uygulamalı Beceri Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ortamlarında ve diğer mesleki ortamlarda paylaşır.
  7 Bilişsel Beceri Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder.
  8 Uygulamalı Beceri İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir.
  Yetkinlik
  9 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak İngilizce dilinde (Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde) ifade eder.
  10 Alana Özgü Yetkinlik İngiliz edebiyatını, kültürünü, tarihini ve toplumunu müfredatiçi ve müfredatdışı faaliyetlere katılarak incelemek yoluyla, kendi kültürüne ve diğer kültürlere karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir.
  11 Alana Özgü Yetkinlik Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Bölüm mezunlarının büyük çoğunluğu İngilizce öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bu nedenle, programdan mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında, özel okullarda ve yabancı dil kurslarında öğretmen olabilecek; yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü eğitime devam etmeleri halinde de Türk üniversitelerinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında bulunan öğretim elemanı talebini karşılayabilecek şekilde akademisyen olarak çalışma imkânına sahip olacaklardır. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları aynı zamanda çevirmenlik alanında çalışabilmektedir. Ülkemizde çok yüksek potansiyeli ve nitelikli iş gücü ihtiyacı olan turizm sektörü ve bakanlıklar, bankalar, devlete ve özel sektöre bağlı medya kuruluşları gibi kültürel ve edebi bilgi gerektiren alanlarda da iş bulabilecek ve hatta yazar ve editör olarak da istihdam edilebileceklerdir.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Lisans programını bitiren öğrenciler, giriş koşullarını sağladıkları takdirde, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanı başta olmak üzere, birçok beşeri ve sosyal bilimler alanında Yüksek Lisans veya Doktora programlarına devam edebileceklerdir.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Toplamda 8 yarıyıldan oluşan (İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç) programda her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Kapadokya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarına ek olarak, öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyeti kapsamına dâhil olmak üzere, 3. yarıyıldan itibaren her yarıyılda en az bir alan seçmeli dersini almaları, toplamda en az altı adet alan seçmeli dersini başarıyla tamamlamış olmaları ve bu alan seçmeli derslerinden en az üç tanesinin İngiliz Kültür Araştırmaları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Çeviri seçmeli ders hatlarının herhangi birisi kapsamında olan derslerden seçilmiş ve başarı ile tamamlanmış olması da bir mezuniyet koşuludur.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu