Psikoloji


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri/Akademik
  Süresi: 4 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  Beşeri Bilimler Fakültesine bağlı Psikoloji Bölümü, 2018 yılında Kapadokya Yerleşkesi’nde kurulmuştur ve ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul edilmiştir. 4 senelik Lisans eğitimi verilir ve dili Türkçedir.
  Ülke ve Dünya çapında standartlara uyumlu olan bölümümüz öğretimde, araştırmada ve uygulamada en yeniyi yakalamak için kurulmuştur. Disiplinlerarası ve ‘’Eğitimde LIFO uygulaması’’ (en yeni bilginin ilk öğretilmesi) prensibine göre bir program uygulanır.
 • 2. Kazanılan Derece

 • Psikoloji, Lisans Derecesi
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • Psikoloji lisans programına kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına veya yurtdışından alınmış eşdeğer bir diplomaya sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YGS sınavında EA puan türünden yeterli puan almış olmak gerekmektedir.
  Yabancı uyruklu öğrenciler tüm başvuru ve kayıt-kabul işlemleri için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve ilgili akademik yıl için ilan edilen “Kapadokya Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Kriterleri” esas alınmaktadır.
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Psikoloji Bölümü Lisans derecesini ve ‘Psikolog‘ ünvanını alıp, mezun olmak için öğrencilerin Kapadokya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını ve toplamda en az 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gereklidir. Öğrencilerin, 4. yarıyılda bir alandışı seçmeli, ve 7. ve 8. yarıyılda toplam 8 adet alan seçmeli dersi başarıyla tamamlamaları gereklidir.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesi’nin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için, daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması; daha önce alınan dersten başarılı olunmuş ve devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranır.
 • 7. Programın Amacı

 • Psikoloji Lisans Programının amacı, önce öğrencilerimize çok iyi bir akademik ve bilimsel eğitim-öğretim ortamı sağlayıp: temel ve yeni psikoloji bilgisine sahip; bilimsel, yaratıcı ve eleştirel düşünme biçimini benimseyen; bilimsel araştırmaları tasarlayıp ve yürütebilen; Türkçeyi ve İngilizceyi etkin olarak kullanabilen; kendisine ve çevresine saygılı; kendini sürekli geliştiren; çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; etik kurallarını uygulayan; Dünyadaki ve ülkemizdeki düşünsel ve kültürel farklılıklara açık; insana, topluma ve moral değerlere duyarlı; öz güveni yüksek, etkili iletişim becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SBU101 Beşeri Coğrafya 3 0 3 4
  PSI103 Genel Biyoloji ve Psikoloji 3 0 3 3
  SBK101 Hukuk 3 0 3 4
  ING103 İngilizce - I 4 2 5 7
  PSI101 Psikoloji - I 4 0 4 4
  TBS101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3 4
  TDS101 Türk Dili - Temel Mantık Bilgisi - I 3 0 3 4
  Zorunlu Dersler Toplamı 23 2 24 30
  01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  PSI207 Bilişsel Psikoloji - I 4 0 4 5
  PSI209 Gelişim Psikolojisi - I 4 0 4 5
  ING203 İngilizce - III 4 2 5 7
  PSI205 Kişilik Psikolojisi 3 0 3 4
  PSI201 Psikolojide Yeni Konular 3 0 3 4
  PSI203 Sosyal Psikolojiye Giriş 3 0 3 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 21 2 22 28
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSS101 Güzel Sanatlar - I 2 0 2 2
  SYS101 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - I 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSS102 Güzel Sanatlar - II 2 0 2 2
  SYS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - II 2 0 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  05.Dönem (D05) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  PSI305 Deneysel Psikoloji - I 4 0 4 5
  ING303 İngilizce - V 4 2 5 7
  PSI301 Psikolojide Araştırma Yöntemleri - I 3 0 3 5
  PSI307 Psikolojide Etik 3 0 3 3
  PSI303 Psikolojide İstatistiğe Giriş - I 2 2 3 5
  PSI309 Psikopatolojiye Giriş 4 0 4 5
  Zorunlu Dersler Toplamı 20 4 22 30
  05.Dönem (D05) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  05.Dönem (D05) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  06.Dönem (D06) - Zorunlu Dersler
  06.Dönem (D06) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
  06.Dönem (D06) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  07.Dönem (D07) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  ING403 İngilizce - VII 4 2 5 7
  PSI401 Klinik Psikoloji 4 0 4 4
  TAS101 Türk Demokrasi Tarihi - I 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 10 2 11 14
  07.Dönem (D07) - Seçmeli Dersler

  08.Dönem (D08) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BIP401 Bitirme Projesi 3 2 4 4
  ING404 İngilizce - VIII 4 2 5 7
  PSI400 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar 3 0 3 3
  TAS102 Türk Demokrasi Tarihi - II 2 0 2 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 12 4 14 17
  08.Dönem (D08) - Seçmeli Dersler

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 207
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 33
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Kuramsal Bilgi Psikoloji bilimine ait güncel ve ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  4 Olgusal Bilgi Kuramsal bilgisini, psikolojinin değişik alanlarında uygulamaya geçirecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  5 Kuramsal Bilgi Kişiler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir.
  11 Kuramsal Bilgi Psikolojinin etkinlik alanlarında mesleki ve etik bilgiye ve sorumluluğa sahiptir.
  13 Olgusal Bilgi Psikolojide bilimsel yazım formatına ait bilgiye sahiptir ve uygulayabilir. Ayrıca, yazdığı bilgileri en etkili şekilde sunma, paylaşma ve tartışma bilgi ve becerisine de sahiptir.
  Beceri
  2 Bilişsel Beceri Bilgi ve donanımlarını kullanarak bilimsel, yaratıcı, eleştirel ve dinamik düşünür, soru sorar, yorum yapar ve yeni fikirler geliştirir.
  7 Uygulamalı Beceri Psikoloji alanına ait bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir. Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanabilir.
  8 Uygulamalı Beceri Psikoloji alanında elde ettiği araştırma yöntemleri bilgi birikimini kullanarak, bağımsız olarak bilimsel bir araştırmayı, planlama ve yürütme yeteneğine sahiptir
  9 Bilişsel Beceri Psikoloji alanındaki araştırma sonuçlarını istatistik programlarını kullanarak analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
  14 Uygulamalı Beceri Psikolojinin etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası etkili iletişim becerilerine sahiptir
  Yetkinlik
  3 Alana Özgü Yetkinlik Kendisinin ve insanların temel zihinsel, duygusal ve davranışsal problemlerini bağımsız olarak saptama, tanımlama, analiz etme, ve çözme farkındalığına ve yeteneğine sahiptir.
  6 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır.
  10 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe ve İngilizce dilinde yazılı ve sözlü iletişim yetkinliğine sahiptir.
  12 Öğrenme Yetkinliği Psikoloji alanındaki gelişmeleri izlemek ve kendini yenilemek için yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
  15 Alana Özgü Yetkinlik Bilgelik, sevgi, saygı, adalet, ahlak, adap, yardımlaşma gibi temel evrensel değerlerde yetkinlik kazanır ve farklı din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf grupları ve değişik kültürlere karşı ön yargısız, açık bir tutum geliştirir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Psikoloji bölümü mezunlarının çalışma alanları son derece geniş ve çeşitlidir. Mezunlarımız, sağlık kurumları, hastaneler, okullar, klinikler, huzur evleri, reklam şirketleri, insan kaynakları, eğitim merkezleri, devlet kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK gibi), rehabilitasyon merkezleri gibi yerlerde işe girebilir. Ayrıca, üniversitede akademik kariyer yapmak isterse, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak da çalışabilir. Pedagojik formasyona sahip mezunlarımız ilk ve orta öğretimde rehber öğretmeni olarak çalışabilir Not: 4 senelik lisans eğitimi alan Psikoloji bölümü mezunları Klinik psikolog ve Psikiyatri uzmanının sorumluluğunda psikolojik destek hizmetleri verir (Yönetmelik 22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazete’)
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • Psikoloji Bölümü mezunları, giriş koşullarını sağladıkları takdirde, her alandaki yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezunlarımızın Klinik psikolog ünvanı kazanabilmeleri için, klinik alanda yüksek lisans yapmaları gerekir.
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Psikoloji Bölümü lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarı yılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında zorunlu ve seçmeli olarak alan ve alan dışı dersler yer almaktadır. Psikoloji bölümü öğrencileri ‘bölüm havuzuna konulan’ bölüm içi ve dışı seçmeli derslerden istediklerini seçebilirler.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • PuanDers NotuKatsayıBaşarı Durumu
  90-100AA4Başarılı
  85-89BA3.5Başarılı
  75-84BB3Başarılı
  70-74CB2.5Başarılı
  60-69CC2Başarılı
  55-59DC1.5Koşullu Başarılı
  45-54DD1Koşullu Başarılı
  40-44FD0.5Başarısız
  00-39FF0Başarısız
  0FZ0Devamsız
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Psikoloji Bölümü Lisans derecesini alıp, mezun olmak için öğrencilerin Kapadokya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını ve toplamda en az 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gereklidir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu