v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev alabilirler.