v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ODYOMETRİ
Sira No 
Aciklama 
1Kulak anatomisini ve fizyolojisini bilir, patolojik anatomik oluşumları tanımlayabilir.
2Alanı ile ilgili konularda hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurabilir, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirebilir.
3İşitme değerlendirilmesinde yapılması gereken işlem basamaklarını uygulayabilir.
4İşitme değerlendirilmesinde kullanılan testlerin özellikleri bilgisine sahiptir ve uygulayabilir.
5Odyolojik acilleri tanımlar, hastaya yaklaşımı bilir.
6Ses,denge ve konuşma bozukluklarındaki yaklaşımlar,testleri ve uygulamaları yürütebilir.
7Yenidoğan işitme testleri bilgisine sahiptir ve uygulayabilir.
8KBB hastalıklarının tanımını bilir ve işitme ile ilişkilerini değerlendirebilir.
9Sesin özelliklerini bilebilir ve mesleğindeki önemini kavrayabilir.İşitme cihazlarının teknik özelliklerini ve endikasyonlarını tanımlayabilir.
10Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, mesleki yetki ve sorumluluklarını bilir.
11 Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibidir.
12Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarında erken tanının önemini kavrayabilir.
13Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik,eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
14Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygulayabilir.
15Kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel çalışmaları izleyip takip edebilir.